De Bedoeïenen van de Jordaanvallei

Ongeveer 15.000 Palestijnse Bedoeïenen wonen in de Jordaan Vallei. Het is een gemeenschap van stammen die met elkaar verbonden zijn door dezelfde geschiedenis, cultuur, afstammingslijn en stijl van leven. De Bedoeïenen zijn een half-nomadisch herdersvolk en ze hebben een centrale plaats in een Palestijnse traditie en cultuur. Al duizenden jaren lang hebben ze door het land gezworven.

  

Traditioneel wonen Bedoeïenen in tenten gemaakt van geitenhaar, ze zwerven door het land, fokken vee en produceren onder andere kaas en melk. De Bedoeïenen zijn er goed in geslaagd om zich aan ongunstige omstandigheden aan te passen. Hun overleving was altijd afhankelijk van de soorten gebieden waar ze zich konden vestigen. Gebieden rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals water en land om hun kudden te laten grazen. In de zomer trokken ze de heuvels in en vroeg in de winter kwamen ze weer terug naar de valleien.

 

De Jordaan Vallei omvat bijna een derde van het land van de West Bank. Dit gebied zou ruim voldoende zijn voor de Bedoeïenen om een goed leven te leiden en hun traditionele levenswijze te behouden. De overvloed aan vruchtbare grond, het warme klimaat, meer dan voldoende water bronnen en een natuurlijke schoonheid betekent dat er voor de oorspronkelijke bevolking voldoende mogelijkheden zijn om ruimschoots in eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Het grootste deel van de Jordaan Vallei ligt in het zogenaamde gebied C, het Israëlische leger is er verantwoordelijk voor alle overheidstaken. In de praktijk betekent het dat Palestijnen geen bouwvergunningen krijgen. Niet voor woonhuizen, schuren of stallen, niet voor nieuwbouw en niet voor renovatie. Bovendien is veel land in de Jordaan Vallei door Israëlische settlers in beslag genomen. Israël bestemde bovendien veel land als militair gebied. Als belangrijke reden hiervoor wordt veiligheid genoemd, de grens met Jordanië moet beschermd worden!

 

De Palestijnse gemeenschappen in gebied C kunnen dus niet groeien en ze zijn veroordeeld tot overleven. De Bedoeïenen worden het hardst getroffen. Vanouds zijn het rondtrekkende veehouders voor wie de vrijheid van rondtrekken een wezenlijk deel uitmaakt van hun manier van leven en bestaan. Ze worden nu gedwongen te gaan wonen bij niet-nomadische gemeenschappen, hun traditionele manier van leven gaat verloren.

 

Bovenstaand artikel is bedoeld als achtergrond informatie. Het is een vertaling en bewerking van een hoofdstuk uit de Engelstalige studie: Eye on the Jordan Valley.

Meer informatie, in het Engels is te vinden op de website van de Jordan Valley Solidarity Movement.

 


 

 
asd