Wereldraad van Kerken

De Wereldraad van Kerken is een wereldwijde oecumenische organisatie, opgericht in 1948 in Amsterdam. Ongeveer 350 kerkgenootschappen zijn nu aangesloten. De Raad vertegenwoordigt ruim vijfhonderd miljoen christenen uit meer dan honderd landen. Het hoofdkantoor van de organisatie staat in Geneve.

 

De Rooms-katholieke kerk is niet aangesloten, maar verder zijn de belangrijkste christelijke stromingen in de Raad vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld: Oosters-Orthodox, Oud Katholiek, Anglicaans, Luthers, Reformatorisch, enkele Baptisten en ook onafhankelijke kerken. De aangesloten kerken omvatten het hele spectrum van orthodox tot vrijzinnig.

 

Naast het streven van de Wereldraad naar eenheid van kerken en christenen staat hoog op de agenda: Christelijke dienstverlening aan mensen in nood; wegnemen van barrieres tussen mensen en bevolkingsgroepen; zoeken van gerechtigheid en vrede en zorgen voor de heelheid van de schepping. Vanuit deze doelstelling is de Wereldraad betrokken bij conflicten overal ter wereld. Een actieve betrokkenheid bij de problematiek van Israel en Palestina ligt dan ook voor de hand.

 

Lees meer over de Wereldraad van Kerken op de (Engelstalige) website.  


 EAPPI, programma voor oecumenische begeleiding in Palestina en IsraĆ«l

 Op verzoek van Palestijnse kerken heeft de Wereldraad in 2001 een programma opgezet voor oecumenische aanwezigheid in de bezette Palestijnse gebieden. Het programma voorziet in het plaatsen van kleine internationale waarnemer teams, vier of vijf personen, in verschillende plaatsen op de Westelijke Jordaanoever, telkens voor een periode van drie maanden. 

 

Deze teams werken nauw samen met lokale kerken en niet-gouvernementele organisaties. De meeste waarnemers zijn vrijwilligers die in hun thuisland gerecruteerd zijn door de partnerorganisatie van de Wereldraad. In Nederland is dat KerkinActie, de diensten organisatie van de PKN, de Protestantse Kerken in Nederland.

 

Informatie over het EAPPI programma is beschikbaar via de EAPPI blog en de EAPPI website, beiden in het Engels.


Kerk in Actie

Kerk in Actie is onderdeel van de diensten organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, PKN. Mede namens tien andere oecumenische kerken steunt Kerk in Actie wereldwijd bijvoorbeeld het maatschappelijk en ontwikkelingswerk dat lokale christelijke kerken en organisaties in hun eigen omgeving uitvoeren. Uitvoerige informatie over het totaal programma van Kerk in Actie leest u op de Kerk in Actie website.

 

Over de betrokkenheid van Kerk in Actie bij het EAPPI programma gaat u direct naar de betreffende pagina's op de site 


 

 

 
asd