Zeg nee tegen medeplichtig OV

Hieronder een ingekorte/aangepaste versie van de brief aan Gedeputeerde Staten van Friesland. Een initiatief van het ‘Samenwerkingsverband voor Palestina in Friesland’, 16 november 2015.

Zeg nee tegen medeplichtig OV

Recent stond in de krant dat het bedrijf EBS meedingt naar een OV concessie in Friesland. EBS is het Europese dochterbedrijf van het Israëlische Egged. Egged verzorgt onder andere busvervoer tussen Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied en tussen die nederzettingen en steden in Israël. Volgens de regels van het Internationaal Recht zijn die nederzettingen illegaal. Daarbij gebruikt het bedrijf wegen en exploiteert het busdiensten in bezet Palestijns gebied die voor Palestijnen verboden zijn. Met zo’n bedrijf moet de provincie geen zaken doen.

De volgende internationale en nationale regels spelen een rol.

1  Het Internationaal Gerechtshof bevestigde in 2004 dat het stichten van nederzettingen door Israël in bezet gebied een flagrante schending is van de Vierde Conventie van Geneve. Veel van de grond waarop nederzettingen en de verbindingswegen zijn aangelegd, werd geconfisqueerd. Palestijnse eigenaren ontvingen daarvoor geen compensatie. De Palestijnse bevolking werd er van hun land verdreven, met ernstige en blijvende schending van hun mensenrechten als gevolg.

2  De Nederlandse overheid ontmoedigt bedrijven actief om economische activiteiten in, of ten behoeve van Israëlische nederzettingen te ondernemen. Die nederzettingen zijn volgens Nederland illegaal, aldus de minister van buitenlandse zaken in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

3  Het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten stelt dat Nederland een actief beleid voert om eerbiediging van mensenrechten door het bedrijfsleven te bevorderen en om schendingen door bedrijven rechtstreeks of in hun keten te voorkomen. Verderop staat dat aan de overheid leverende bedrijven de mensenrechten moeten respecteren. Dit geldt ook voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Op grond van bovenstaande aandachtspunten stellen we vast:

  Egged/EBS handelt in strijd met het Internationaal Humanitaire Recht en helpt de schending van mensenrechten van Palestijnse bevolking in stand te houden.

  Egged/EBS geeft geen gehoor aan het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse overheid.

  Zaken doen met Egged/EBS voldoet niet aan de regels, zoals die zijn verwoord in het ‘Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten’. Doorslaggevend is dat een keten beoordeling over naleving van mensenrechten door Egged/EBS negatief uitvalt.

 

We verzoeken het College van Gedeputeerde Staten dan ook EBS geen O.V. concessie te verlenen, zodat we niet medeplichtig

worden aan het nederzettingen en bezettingsbeleid van Israël.


Persbericht, Terherne, 8 december 2015,  naar aanleiding van het besluit van GS:

Geen OV concessie voor EBS

Na acties van bezorgde burgers hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland besloten het openbaar vervoer niet aan EBS te gunnen maar aan Arriva. EBS ligt onder vuur wegens betrokkenheid bij schending van mensenrechten in Palestijns bezet gebied. De Israëlische moedermaatschappij Egged wordt beschuldigd van het bijdragen aan het illegale nederzetting beleid en het toepassen van rassenscheiding in bussen.

Of de mensenrechtenschendingen een rol hebben gespeeld bij het besluit wordt niet vermeld. Tevoren hadden GS al aangegeven beducht te zijn voor schadeclaims als zij EBS om die reden zouden uitsluiten. Maar als EBS wel de vervoerder was geworden zouden GS ook in de problemen gekomen zijn omdat zij dan in strijd handelen met het ‘Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten’. Dat Actieplan verbiedt overheden zaken te doen met bedrijven die betrokken zijn bij schending van mensenrechten. De activisten zouden daar zeker werk van gemaakt hebben.

Met de keus voor Arriva, met als reden dat zij het beste vervoerplan hadden, heeft GS al deze problemen vermeden.

-------------------------------------

Voor de redactie: contactpersoon:

Wim Minnaard; email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ; telefoon: 0566 689085


 


 

 
asd