42 Plukken van olijven

'Houd Hoop Levend’ is een gezamenlijke campagne van de organisaties YMCA en YWCA van Oost Jeruzalem en Palestina. Het doel van de campagne is tweeledig: 1) mensen betrekken bij de problematiek van Palestina en van boeren en 2) helpen bij het planten van olijfbomen en bij het plukken van olijven.


op weg naar de olijfgaardMensen kunnen uiting geven aan hun betrokkenheid bij de problematiek van Palestina door een boom te sponsoren. Een bedrag van € 20 dekt de kosten van een te planten boom plus transport en bijkomende kosten. De moeilijke omstandigheden van de Palestijnse boeren hebben onder andere te maken met dreigende confiscatie van land door het Israëlische leger en kolonisten. Voor meer informatie: www.planteenolijfboom.nl


De escalatie van geweld en tegengeweld door leger, politie, settlers en Palestijnse jongeren heeft tijdens ons verblijf diepe indruk gemaakt. Er ging geen dag voorbij of er vielen doden en gewonden in dorpen en steden, zowel in Palestina als in Israël. Het geweld bleef ook Bethlehem niet bespaard. Mutaz Ibrahim Zawahreh, vriend van de coördinator van de olijfboom campagne, werd met scherp in zijn borst geschoten en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.


allen de boom inDe deelnemers afkomstig uit 13 verschillende landen, werden verdeeld in twee groepen van elk 45 personen. We plukten niet elke dag, er was ook tijd ingeruimd voor excursies naar Jeruzalem, Bethlehem en Hebron met aandacht voor aspecten van de bezetting en voor ontmoetingen met mensenrechten organisaties. Elke avond werd een programma geboden met relevante maatschappelijke en politieke informatie. Zo spraken we over het Kairos document van de christelijke kerken, over Palestijnse kinderen in militaire detentie, over BDS (boycot, desinvestering en sancties), over geweldloos verzet van het dorp Beit Sahour en over het huidige Palestijnse verzet.


onder settlement Har GiloOlijven groeien als enkele vrucht met een klein steeltje aan een tak, geen trossen. Onder de te plukken boom wordt een grondzeil gelegd, waarop de geplukte olijven vallen die dan later geraapt worden. Plukken gaat gemakkelijk door een tak beet te pakken en dan met de andere hand de olijven er af te ritsen, als ‘het melken van een koe’. Veel takken kunnen staand geplukt worden. Om hogere takken te bewerken is een ladder nodig of moet je de boom in. Een volle boom kun je met een simpele taakverdeling met een paar personen te lijf gaan.


 

We merkten dat de opbrengst per boom nogal kan verschillen. Bomen met weinig vruchten vragen verhoudingsgewijs veel tijd, elke vrucht moet dan apart geplukt worden, er valt weinig te ritsen. Verschillende factoren spelen een rol. Bijvoorbeeld een olijfgaard met een redelijke watervoorziening geeft volle bomen, een plezier om te plukken.

 

geoogste olijven

Onderhoud, snoeien en grondbewerking, maakt ook verschil. Soms is onderhoud een probleem als boeren in de loop van het jaar geen of maar sporadisch toegang hebben tot hun land. De muur, nederzettingen van joodse kolonisten en wegen die slechts door joodse kolonisten gebruikt mogen worden beperken de bewegingsvrijheid van boeren. Vaak moeten ze om op hun land te kunnen werken een pasje aanvragen bij de Israëlische bezettingsautoriteit. En dat is altijd een onzekere procedure. De aanvrager weet nooit of hij een pasje krijgt en voor hoeveel dagen. Ook is het onzeker of zijn zonen dan ook mee mogen om in de olijfgaard te werken.

 

Eén ochtend plukken met onze groep van 45 personen in een ‘goede’ olijfgaard met volle bomen leverde ongeveer 600 kilo olijven. De boer en zijn familie, en wij, waren daar tevreden over. Je bent al snel een ervaringsdeskundige!


De boeren en hun gezinnen waren blij met onze hulp en wij waren nuttig bezig geweest.

 

We hebben geen problemen gehad met kolonisten uit omliggende nederzettingen die in voorgaande jaren nogal eens probeerden de oogst te dwarsbomen.

 

oktober 2015, gepubliceerd 3 november 2015 

 
asd