35 Houd Hoop Levend, plant een olijfboom

Het programma van de olijfboom plant campagne in Bethlehem ging voorspoedig van start. We zijn met bijna veertig personen, uit verschillende landen. Bethlehem ligt op de Westelijke Jordaanoever, in Palestijns gebied dus. Een groot deel van het district ligt in gebied C, wat betekent dat het Israëlische leger daar de baas is.

 

het veld is nog leeg de voorraadNatuurlijk planten we olijfbomen. Maar er is ook tijd in het programma opgenomen voor excursies en presentaties. Dus we toerden op de eerste dag het district Bethlehem en bezochten de geboortekerk en een vluchtelingenkamp. We gingen naar Jeruzalem, bezochten de oude stad en enkele nederzettingen in 

Oost Jeruzalem. (Volgens Internationale rechtsregels zijn het illegale nederzettingen, die er niet thuis horen).

 

 

met elkaar planten

De kaart van het district Bethlehem is ingewikkeld en zonder uitleg erg onoverzichtelijk. Een groot deel van het district, Palestijns land, is in de 

afgelopen veertig jaar door Israëlische kolonisten in bezit genomen. Er zijn 22 nederzettingen met wegen die speciaal voor kolonisten zijn aangelegd. En dan is er de muur, prominent zichtbaar op de kaart die de Verenigde Naties publiceert. Grote delen van de muur zijn inmiddels gebouwd, stevig gefundeerd en acht meter hoog. Die betonnen muur kronkelt zich door het landschap en is bijna overal zichtbaar.

 

400 boompjes geplantnederzetting op de achtergrond

Schapen en olijfbomen zijn vanouds een belangrijke bron van inkomsten voor de Palestijnse boeren. Maar door de bouw van de nederzettingen, de aanleg van de speciale wegen voor de kolonisten en de constructie van de muur zijn boeren veel land kwijtgeraakt en olijfbomen werden ontworteld. Boeren ontvangen geen compensatie, ze zijn gewoon hun bomen en hun land kwijt. En dit gaat door tot vandaag.

Houd Hoop Levend is een gezamenlijke actie van de YMCA en YWCA in Oost Jeruzalem en in Palestina onder de naam JAI. JAI helpt boeren met het 

planten van olijfbomen. 

 

Het gaat altijd om aanplant in een gebied dat bedreigd wordt met confiscatie. Bijvoorbeeld omdat het vlakbij een Israëlische nederzetting ligt of naast een ‘settler-only’ weg. De boeren die worden geholpen tekenen een overeenkomst met JAI waarin zij vastleggen zich in te spannen voor behoud en onderhoud van de bomen. De actie wordt financieel gesponsord door mensen die één of meer bomen kopen, voor zichzelf of als geschenk aan een ander. (Voor details, zie de website: www.planteenolijfboom.nl/ ). Vorig jaar heeft JAI in totaal 8000 bomen geplant of laten planten.

 

We hebben al bomen geplant op een veld omgeven door illegale nederzettingen midden in het nederzettingen blok Gush Etsyon en op een veld aan de oostkant van het district. We gaan er met een bus naar toe, nemen gereedschap, water en stevige schoenen mee. Bij de velden zijn de jonge olijfboompjes al gebracht, variërend van 1 – 1.5 meter lang, de boer en zijn zonen hebben aangegeven waar geplant moet worden. Zo goed mogelijk in een rechte rij, zeven grote passen uitelkaar. Rotsen en grote stenen zorgen nog al eens voor kronkelige lijnen.

 

leger en politie houden ons in de gatenAbu Yousef

We werken in groepjes van twee of drie. Graven een gat, slaan een paaltje naast de aanplant, snoeien zo nodig een paar takjes en doen een omhulsel om plant en paaltje. Dit laatste ter bescherming. Op één ochtend planten we 400 boompjes. De boer is er bij, hij moedigt iedereen aan, houdt toezicht en helpt zo nu een handje. Indrukwekkend was de aanwezigheid van de Abu Youssef, de opa van de familie, 102 jaar oud. Je vraagt ja af wat er door zo iemand heen gaat. Nog maar een klein stuk van het familie land is over en aan alle kanten ziet hij nederzettingen die op zijn land zijn gebouwd. Leden van de familie maken intussen een lunch en we eten met elkaar op het veld.

 

Op de eerste dag was er veel belangstelling van de autoriteiten (o.a. Palestijns ministerie van landbouw) en van de pers, we kwamen uitgebreid in de lokale krant. De andere keer was er volop belangstelling van het Israëlische leger en de politie en van de veiligheidsdienst van de nederzetting. Ze bleven op afstand, controleerden een paar paspoorten, en bleven boven aan de weg tot we vertrokken.

Werken op zo’n veld met aan alle kanten vijandig gezinde kolonisten in hun nederzettingen is wel intimiderend. Leger en politie boven aan de weg versterkt dat. Met zoveel buitenlanders zal er niet zo snel iets gebeuren. De boer wordt vaak lastig gevallen en gehinderd. Eén van hen had de dag voordat wij zouden planten met piketten en lijnen aangegeven waar de boompjes moeten komen. De volgende ochtend was dat allemaal verwijderd. Toch houden de boeren en hun familie vol, ze geven niet op, ze blijven en werken door, het is hun vorm van geweldloos verzet. Indrukwekkend. Mooi om er aan mee te doen.

 

februari 2013


 

 
asd